Tid til å være god!

Konflikten mellom lærerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonen KS er mer fastlåst enn noen gang, leser vi i Stavanger Aftenblad mandag 25. august. Etter det korte sonderingsmøtet søndag 24. august, uttaler KS’ forhandlingsleder Sundnes at tre alternativ har blitt lagt frem for lærerorganisasjonene, der ett av dem er tre ekstra timer binding per uke. I løpet av et år vil det si inntil 114 timer mindre til for- og etterarbeid.

KS har gjennom denne konflikten hevdet at de ønsker å bygge en samarbeidskultur som skal gi bedre kvalitet i skolen. Sammen med flere politiske partier ytres det samtidig et ønske om mer profesjonelle lærere. Men KS evner ikke å lytte til de som kjenner skolehverdagen på kroppen. Det er ikke mer møtetid vi trenger for å være nærmere elevene, men mer tid til elevene; og da nytter det ikke å ta fra oss 114 timer til for- og etterarbeid.

Det andre alternative var å innføre en time mer i uken, samt to dager ekstra til samarbeid og planlegging. Det er ikke økt tid til planlegging de fleste lærere vil etterspørre, mer mer tid til å tilpasse både undervisning og tilbakemelding til den enkelte elev. Dette krever tid, spesielt når elever har rett til individuell opplæring og vurdering for læring.

Det tredje alternativet var å innføre fire ekstra planleggingsdager. Uten kompensasjon i form av avspasering eller lønn. Vis meg den profesjonelle arbeidstaker som godtar noe slikt når en vet at det vil gå ut over nettopp profesjonaliteten i møte med elever og foresatte!

Innlegget var på trykk i Stavanger Aftenblad tirsdag 26. august.

Reklamer